Familie og arv

Forbruker

Hus og bolig

Kontrakter

Alminnelig praksis

Kontakt info

Kart

Startside

 

 

BOLIG OG HUSEIERRETT
Det er konfliktforebyggende dersom man har utformet en bra kjøpekontrakt ved kjøp og salg av eiendom og en bra husleiekontrakt ved utleie av bolig.   

Konflikter kan oppstå ved at eiendommen er mangelfull, oppgjøret lar vente på seg osv.

Utleieleiligheter kan også være mangelfulle i henhold til kontrakt/avtale, eller leietaker kan bli utkastet uten grunn. Utleier kan få problemer med utkastelse av en leietaker som ikke betaler husleie. Det kan også oppstå husbråk eller hærverk.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advokat Kristine Lykke     Neptunvn. 6       7650 Verdal       Tlf.: 74 07 46 30      kristine@advokatlykke.no

Web design: IndPro